De verdwijning van Madeleine McCann, deel 6: waar is Maddie?

De verdwijning van Madeleine McCann, deel 6: waar is Maddie?

Op zoek naar antwoorden

In een interview uit 2014 laat Kate McCann weten dat ze regelmatig, in alle discretie, terugkeert naar Praia da Luz. Om even op zichzelf te zijn, zo wordt geopperd. Alles op een rijtje te zetten. Wanneer Kate wordt gevraagd of ze deze bezoekjes ook beschouwt als een kans om dicht bij Madeleine te zijn, luidt haar antwoord: “It is. That was the last place we were with Madeleine, and I’ll still walk those streets and I guess try to look for answers. It helps me.” Mooie woorden van een nog steeds rouwende moeder, zo lijkt het. Maar ze verbergen meer informatie dan we op het eerste gezicht zouden vermoeden. 

"It is" is een overtuigende reactie. Kate ziet Praia da Luz als een kans om dicht bij Maddie te zijn. Op deze noodlottige plek voelt ze haar overleden dochtertje als het ware dichter bij zich dan thuis in Schotland. Kate legt ook meteen uit waarom dat zo is. Omdat het de laatste plek was waar ze samen waren met Madeleine. En omdat ze er door de straten kan dwalen, vermoedelijk op zoek naar antwoorden. 

Gouden regel in statement analyse: als mensen uitleggen waarom ze iets doen, zonder dat de vraag wordt gesteld, dan is de kans groot dat ze hierover liegen. Kate voelt de nood om ons meteen uit te leggen waarom ze graag naar Praia da Luz terugkeert. En dus moeten we ons altijd de vraag of dit werkelijk zo is. Is ze emotioneel verbonden met deze plek? Is ze na al die jaren nog altijd op zoek naar antwoorden? Of is dit iets dat ze ons wil doen geloven? I guess try

Laten we kijken naar hoe ze het zelf formuleert: "I’ll still walk those streets and I guess try to look for answers."

Let op het gebruik van "I guess". Dit verzwakt haar verklaring. "I love you" is veel sterker dan "I guess I love you." Kate zegt niet: "I look for answers." Ze zegt: "I guess try to look for answers." In het Nederlands: "Ik vermoed dat ik probeer om naar antwoorden te zoeken." Dit is niet overtuigend. Stel je voor dat je aan je studerende zoon vraagt hoe hij opschiet met zijn examens en zijn antwoord is: "Ik vermoed dat ik probeer mijn best te doen." Echt gerustgesteld zou je niet zijn. 

"I guess try to look for answers" zijn niet de woorden van iemand die antwoorden zoekt. Dit zijn de woorden van iemand die de antwoorden al heeft, maar ons het tegendeel wil doen geloven. Die ons voor de zoveelste keer om de tuin probeert te leiden en daar quasi altijd in slaagt, ware het niet voor het harde werk van statement analisten wereldwijd, die Kates leugens doorprikken. 

Verborgen agenda

Wellicht schuilt er een andere reden achter haar bezoekjes aan Praia da Luz. Iets dat Kate ons liever niet vertelt. Een verborgen agenda. Of denk je dat ouders van vermiste kinderen graag terugkeren naar de plek waar hun kindje uit hun leven werd weggerukt, om in gedachten even bij dat kleintje te zijn? Neen. Maar voor Kate is Praia da Luz blijkbaar een heilzame plaats. Ze zegt letterlijk: "It helps me." Hoe komt dit? Waarom kan ze hier dicht bij Maddie zijn en daar zelfs naar hunkeren? 

Mijn vermoeden: Kate weet waar Maddie begraven ligt en ze gaat altijd even haar "grafje" bezoeken. In dat geval is ze niet alleen emotioneel dicht bij haar dochter, maar ook fysiek. Dat is haar verborgen agenda. En die is ook geloofwaardig. Ze wil even wat woordjes wisselen met Maddie die naamloos gedumpt werd op een godvergeten plek. Ze voelt zich schuldig. Meer dan Gerry, die blijkbaar geen nood heeft om in Praia da Luz wat "door de straten te dwalen". 

Begrijp je nu waarom Kate onmiddellijk twee valse redenen aanhaalde waarom ze graag naar Praia da Luz terugkeert? Ik veronderstel dat vooral Kate verantwoordelijk was voor de dood van Maddie. Dat zij de verdovende middelen aan Madeleine heeft toegediend, en niet Gerry. Ik zou als Portugese speurder weten wat doen, telkens er een vliegtuig landt op Portugese bodem met Kate McCann aan boord. Volg Kate en je vindt Maddie. 

Waar ligt ze?

Persoonlijk vermoed ik dat Kate en Gerry het lijkje van hun dochtertje hebben gedropt in een van de vele waterputten die in de streek rond Praia da Luz worden geboord, tot honderden meters diep. Vorig jaar viel er een Spaanse peuter in een soortgelijke put, in de buurt van Malaga. Meestal dekt men deze nauwe schachten met een grote steen af, net om te verhinderen dat er een kindje in zou tuimelen.

Uiteraard is dit een wilde gok. Maar het zou wel aansluiten bij het profiel van de McCanns, die zich aan ons hebben geopenbaard als twee heel erg slimme, geslepen manipulators. Een waterput, afgedekt door een steen, is een slimme, geslepen keuze, als je niet wil dat je dochtertje ooit wordt gevonden. Maar hoe sluw Kate en Gerry ook zijn, in hun woorden zit mogelijk de waarheid verborgen.    

Het fonds dat de twee hebben opgericht. Heette dat niet "Leaving no stone unturned"? 


De verdwijning van Madeleine McCann, deel 6: waar is Maddie?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x