Piet Van Haut en de link met Ingrid Caeckaert, deel 5: de bedreigingen

Piet Van Haut en de link met Ingrid Caeckaert, deel 5: de bedreigingen

Alles is te koop

Een paar dagen geleden kreeg ik een telefoontje van een man die me met aandrang waarschuwde voor Piet Van Haut. Die was allerminst opgezet met wat ik durfde te schrijven over hem in relatie tot Ingrid Caeckaert. Volgens de man zou Van Haut zijn connecties binnen justitie en de (Knokse) recherche aanspreken om me het leven zuur te maken. Van Haut had gezegd dat hij deze mensen omkocht met grote sommen geld. En dat voor geld alles te koop was. 

Nu ben ik wel verrast dat Van Haut boos op me is. Ten eerste loopt hij zelf overal rond te bazuinen dat hij "de grootste oplichter ter wereld" is. En ten tweede: ik beticht hem van niks. In deel vier schrijf ik zelfs dat ik niet echt vermoed dat hij Ingrid Caeckaert heeft vermoord. Maar ik suggereer natuurlijk wel - als mogelijke hypothese - dat hij Ingrid heeft opgelicht en dat dit mogelijk tot haar dood heeft geleid. 

Op zich is dat niet wereldschokkend, want we weten dat Van Haut begin jaren '90 mensen oplichtte en hij schepte ijsjes ("Lekkere ijsjes voor alle mooie meisjes!") in tearoom Schildia, gelegen pal naast Ingrids immokantoor. Piet en Ingrid en ook Ingrids ouders bleken elkaar bovendien te kennen. Dan was het toch niet absurd om aan te nemen dat Van Haut had geprobeerd om de rijke Caeckaerts geld af te troggelen, nee? 

Rode lap

Deze hypothese werkt als een rode lap. Iets waar ik uiteraard niet doof of blind voor ben. Met elke blog gooi ik een lijntje uit, als een eenzame visser op het strand van Heist. Ik wacht geduldig op wat er daarna gebeurt. Wie bijt er in het aas? Wie wordt er boos? Heel interessant om dat te analyseren, want boosheid wijst op gevoeligheid. Alsof je letterlijk je duim op een plek houdt en drukt. Als het pijn doet of ongelegen komt, laat de reactie niet op zich wachten. 

Nu zou je kunnen zeggen dat Van Hout het logischerwijs niet fijn vindt dat hij met de dood van Ingrid Caeckaert wordt geassocieerd. Goed punt. Maar waarom verklaarde hij dan ooit dat hij haar had vermoord? Waarom verklaarde hij aan Maarten Inghels dat hij regelmatig bloemen op haar graf ging leggen? Als er iemand zichzelf voortdurend linkte aan Ingrids dood, dan was het wel Van Haut zélf. Piet Van Hout is echter niet de enige die niet is opgezet met onze link 'Van Haut - Ingrid'. Kort na het eerste deel (waarin ik alleen maar de link leg) word ik al benaderd door iemand van de familie Caeckaert die mijn blog "ongeloofwaardig" noemt, omdat ik schrijf over "een charlatan" als Piet Van Haut. Hij stelt me voor om "de idiotie stop te zetten en me te verontschuldigen naar de ouders toe". Een behoorlijk dominant voorstel, naar mijn gevoel. Ik weiger de knieval en kus geen ring.

Want wat zeg of schrijf ik eigenlijk verkeerd? Leg het mij uit. Samen met Maarten lanceer ik een compleet nieuwe hypothese, in de hoop dat er alsnog iemand spreekt. Dan zal de moordenaar misschien niet meer gestraft worden (de zaak is verjaard), maar heeft iedereen tenminste een antwoord op de vragen. 

En dat Ingrids ouders met véél vragen zitten, blijkt uit de interviews die ze gaven aan onder meer Humo en Dag Allemaal. Daarin gaven ze meermaals te kennen dat ze niet wisten waar hun dochter in verzeild was geraakt. Ik citeer uit een van de interviews: 

"De weken voor de feiten leek ze (Ingrid) bang te zijn voor iets of voor iemand. Ze wou daar niet veel over zeggen. Ingrid was altijd al stil en gesloten. Op een keer zei ze dat ze iets te weten was gekomen. Maar verder ging ik daar nooit op in. Ik vond niet dat wij ons daarmee te moeien hadden."

Als haar ouders volledig in het ongewisse bleven over haar doen en laten, zou je dan niet verwachten dat ze onze nieuwe insteek zouden toejuichen? En waarom volgde er een paar dagen later dan een waarschuwing van Ingrids moeder: "Nog één verkeerd woord. U zal er niet moeten mee lachen."

Wat bedoelt ze hiermee? Een proces? Een fysieke aanval op mijn persoon? En nogmaals: waarom? Omdat ik de hypothese lanceer dat Ingrid mogelijk het slachtoffer is geworden van Piet Van Haut en dat er mogelijk nog andere mensen bij betrokken waren? 

Tja. Blijkbaar. 

Hou er over op

De link 'Van Haut - Ingrid' ligt extréém gevoelig. Zowel voor Van Haut als voor haar familie. En ik ben meer dan bereid om aan te nemen dat men de eer van Ingrid gaaf wil houden en dat men niet geassocieerd wil worden met "een charlatan" (zoals zij hem noemen) als Van Haut. Snap ik. Het liefst van al zou ik alles laten rusten onder de verzuchting: "Och ja, wat maakt het nog uit? Ik ga wafels bakken." 

Maar ik ben een statement analist. Getraind in het opsporen van misleiding. En dan herlees ik het antwoord van de ouders op onze vraag: "Hebt u Piet Van Haut zelf ooit ontmoet? Mee gesproken? Of bij u thuis ontvangen in Maldegem?"

"Wij hebben altijd met hem gesproken, want was naast het agentschap te verkopen. Maar wij waren goed op de hoogte dat hij niet normaal was. Hij ging Ingrid nooit kwaad doen. En is ook nooit bij Ingrid binnen geweest. Alles is goed onderzocht. Hij heeft er niets mee te maken."

1/ niet normaal, 2/ nooit kwaad doen, 3/ nooit bij Ingrid binnen geweest en 4/ niets mee te maken. 

Vier zinnen. Vier negaties. Dit wijst op gevoelige informatie. 

Het vervolg: "En is ook nooit bij Ingrid binnen geweest."

Was mijn vraag: "Is Piet Van Haut ooit bij Ingrid binnen geweest?"? Nee. Maar toch kwam dit antwoord. 

We moeten ons de vraag stellen waarom. Probeert men mij de link 'Ingrid - Van Haut' uit het hoofd praten? Als in: "Stop met zoeken, hij is nooit bij haar binnen geweest, dus hou er nu over op." Verklaart dit ook de volgende zin: "Alles is goed onderzocht." --> Jij moet het onderzoek niet nog eens opnieuw voeren. Hou er over op. 

En is dit alles niet extreem tegenstrijdig? Langs de ene kant doet men zich voor als ouders die zich niet moeiden met Ingrids zaken ("Ik vond niet dat wij ons daarmee te moeien hadden"), maar langs de andere kant sluit men volledig uit dat Piet Van Haut ooit bij Ingrid binnen is geweest en dat hij mogelijk ook maar iets met haar dood te maken had. 

"U zal er niet mee lachen", schreef de moeder. 

Nee, da's waar. Dit is nog maar het begin. 

Piet Van Haut en de link met Ingrid Caeckaert, deel 5: de bedreigingen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x